strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas
Nieruchomości w Świniarach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-07
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Świniarach
Cena wywoławcza: 123 721,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1002/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

KM 1002/14 i inne

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza w Bochni zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 119 Sądu Rejonowego w Bochni odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

1) nieruchomości położonej w miejscowości Świniary, gm. Drwinia oznaczonej jako działka nr 163/2
o powierzchni 0,17 ha. Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami produkcyjno-usługowo-gospodarczymi o powierzchni zabudowy 248 m2 i 45 m2. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą o numerze TR1O/00073975/9. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 211 524,00 zł.

2) udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Świniary, gm. Drwinia oznaczonej jako działka nr 164/1 o powierzchni 0,1091 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 105 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 32 m2. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą o numerze TR1O/00074180/6. Udział w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę 185 582,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 141 016,00 zł (ad. 1), 123 721,33 zł (ad. 2).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę:

- 21 152,40 zł (ad. 1),

- 18 558,20 zł (ad. 2),

w gotówce lub na konto komornika nr 19 2030 0045 1110 0000 0285 5540 najpóźniej w przeddzień licytacji (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku bankowym komornika).

 

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 1 grudnia 2015 r. od godz. 11:00 do 12:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (tel. (14) 614 55 03).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Świniary
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone