strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Joanna Berdyn Kancelaria Komornicza w Kątach Wrocławskich
SUSZARNIA ZBOŻOWA FEERUM i PIEC DO SUSZARNI ZBOŻOWEJ OPALANY MIAŁEM WĘGLOWYM
(maszyny - maszyny)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-15
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: SUSZARNIA ZBOŻOWA FEERUM i PIEC DO SUSZARNI ZBOŻOWEJ OPALANY MIAŁEM WĘGLOWYM
Cena wywoławcza: 20 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 85/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Joanna Berdyn Kancelaria Komornicza w Kątach Wrocławskich na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu:

 

15 grudnia 2015 r. o godzinie 10:00

 

w Wojtkowice nr 41 (55-080 Kąty Wrocławskie) odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

następujących ruchomości stanowiących własność dłużnika w sprawie Km 85/15:

 

Lp.

Nr protok. zajęcia

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania jednostkowa

jednostkowa

łączna

1.

1

SUSZARNIA ZBOŻOWA FEERUM

SGG 16 10/12/*F/453

ROK PROD. 2012

1,00

125 000,00

125 000,00

62 500,00

2.

2

PIEC DO SUSZARNI ZBOŻOWEJ

OPALANY MIAŁEM WĘGLOWYM

1,00

40 000,00

40 000,00

20 000,00

 

 

Zgodnie z art. 867 § 2 kpc cena wywołania na drugiej licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Jednocześnie komornik informuje, iż w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji – w miejscu i czasie oznaczonym wyżej oraz na stronie internetowej: www.komornik-katy.pl oraz www.licytacje.komornik.pl.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto: Wojtkowice
Województwo: dolnośląskie
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wojtkowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone