strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński
Działka gruntowa o pow. 0,0168 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-15
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntowa o pow. 0,0168 ha
Cena wywoławcza: 8 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2825/14 (2)
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński (tel. (77) 456 68 31, fax (77) 453 74 26) ogłasza, że dnia

 

15 grudnia 2015 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Ozimskiej 60 A w sali nr 201, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…),

stanowiącej: działka gruntowa nr 91/2 km 68 o pow. 0,0168 ha. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym o byłej funkcji handlowej. Działka z uzbrojeniem w wodę, kanalizację, energię elektryczną. Uwaga: według wypisu z rejestru gruntów działka niezabudowana. Budynek o funkcji byłego sklepu, wolnostojący, parterowy, o konstrukcji stalowej, od wielu lat nieużytkowany. Ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych. Według ewidencji gminnej budynek o nr ewidencyjnym 1650, posadowiony na działce gruntowej nr 88/2. Na wyrysie z mapy ewidencyjnej budynek posadowiony również na działkach nr 91/2 i nr 31/9. Według zapisów w KW nr OP1O/00117576/6, na przedmiotowej działce posadowiony jest budynek mieszkalny (budynek byłego sklepu) o pow. zabudowy 27,0 m2. Na podstawie oględzin stwierdzam, że budynek wykonano jako jeden budynek, który konstrukcyjnie stanowi jedną całość. Obiekt ze względu na stan techniczny kwalifikuje się do rozbiórki. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.opolekomornik.pl w zakładce licytacje;

położonej: 45-315 Opole, Głogowska,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00117576/6].

 

Suma oszacowania wynosi 11 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 100,00 zł. Rękojmię można uiścić:

̶          w kancelarii Komornika w: Opole 45-050, ul. Gen. Zajączka 18/4 najpóźniej do godz. 15.00 dnia roboczego poprzedzającego licytację (do 14.12.2015 r.),

̶          lub na konto komornika najpóźniej do dnia 14.12.2015 r. na konto:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

53 1020 3668 0000 5002 0093 0313

z dopiskiem „wadium na licytację”.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Głogowska
Miasto: Opole
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone