strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Tarnowskiej
Działki o pow. 19 500 m2, 2 200 m2, 3 200 m2, 1 800 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-23
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 19 500 m2, 2 200 m2, 3 200 m2, 1 800 m2
Cena wywoławcza: 19 208,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 142/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

23 grudnia 2015 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jakuba Bojki 2, w sali nr 124, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości położonych w miejscowości Adamierz, gmina Olesno, posiadających urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej nr TR1D/00067650/9, stanowiących własność dłużnika opisanych jako:

  1. Działka nr 468 o pow. 19 500 m2 zabudowana budynkiem murowanym, trzykondygnacyjnym – zamieszkałym oraz budynkiem gospodarczym, oszacowana na kwotę 260 030,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 195 023,00 zł.
  1. Działka rolna nr 472 o pow. 2 200 m2, oszacowana na kwotę 2 800,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 2 100,00 zł.
  1. Działka rolna nr 11 o pow. 3 200 m2, oszacowana na kwotę 4 070,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 3 053,00 zł.
  1. Działka rolna nr 31 o pow. 1 800 m2, oszacowana na kwotę 2 130,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 1 598,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w

PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481

– jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazanym w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na 3 dni przed terminem licytacji. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 642 35 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Adamierz
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone