strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron
Niezabudowana nieruchomość o pow. 0,9965 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-08
Godzina: 13:20:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o pow. 0,9965 ha
Cena wywoławcza: 245 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1252/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron, Kancelaria Komornicza, 63-100 Śrem, ul. Kościuszki 3, działając na podstawie art. 955 §1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 stycznia 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 7 w Sądzie Rejonowym w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Radzewice, gm. Mosina, opisanej jako: nieruchomość gruntowa, którą stanowi niezabudowana działka gruntu nr ew. 481/2 o powierzchni 0,9965 ha.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą nr PO1M/00048060/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 327 000,00 zł brutto.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 245 250,00 zł, w tym 23% VAT.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. kwotę 32 700,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg bądź wpłacona na konto komornika:

BZ WBK S.A. I O. Śrem nr 50 1090 1405 0000 0001 1912 0279

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Radzewice
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone