strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Zabudowana nieruchomość o powierzchni 0,5500 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-14
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o powierzchni 0,5500 ha
Cena wywoławcza: 1 791 933,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2260/13
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1P/00054252/1

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt KM 2260/13

(dotyczy sygn. akt I Co 3986/13)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 grudnia 2015 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, w sali nr VI, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

(działka ewidencyjna nr 175/2 z obrębu 0012 Puchały o powierzchni 0,5500 ha, zabudowana wolnostojącym budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 829,25 m2),

położonej w miejscowości Puchały (gm. Raszyn) przy ul. Żwirowej 63, 05-090 Puchały, dla której  Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00054252/1 – stanowiącej własność dłużnika: (..).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 2 687 900,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 791 933,33 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i trzydzieści trzy grosze). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 268 790,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 §1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sadzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żwirowa
Miasto: Puchały
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone