strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
Działki położone w Siennicy Nadolnej i Krasnymstawie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-17
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki położone w Siennicy Nadolnej i Krasnymstawie
Cena wywoławcza: 43 078,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 49/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Krasnystaw i Siennica Nadolna, składającej się z:

1.

̶          działki gruntu o nr 2698 o powierzchni 0,0446 ha,

̶          działki gruntu o nr 2699 o powierzchni 0,4382 ha,

̶          działki gruntu o nr 2697 o powierzchni 0,1109 ha

ww. działki położone w Krasnymstawie stanowią łąki częściowo zakrzewione;

2.

̶          działki gruntu o nr 337/2 o powierzchni 0,4700 ha,

̶          działki gruntu o nr 340/3 o powierzchni 0,4813 ha

ww. działki położone w Siennicy Nadolnej stanowią grunty orne;

stanowiącej własność dłużnika: (…),

dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KW ZA1K/00015624/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 64 617,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 43 078,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Krasnystaw, Siennica Nadolna
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone