strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Pomeranian Mushrooms sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Upadłość – Pomeranian Mushrooms
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-25
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Upadłość – Pomeranian Mushrooms
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy w Słupsku VI Wydział Gospodarczy sygn. akt VI GU 86/15 postanowieniem z dnia 9 listopada 2015 r.

1.      ogłosił upadłość dłużnika Pomeranian Mushrooms Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pieniężnicy wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291260 obejmującą likwidację majątku;

2.      wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu-komisarzowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości;

3.      wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

4.      wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Marka Laguta;

5.      wyznaczył syndyka w osobie Władysława Sowirki.

Sprawa będzie prowadzona pod sygn. akt VI GUp 23/15. 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pieniężnica
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone