strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włocławku Konrad Boszko
Działka o pow. 1 017 m2, zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-17
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1 017 m2, zabudowana
Cena wywoławcza: 454 400,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 331/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 72826/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 grudnia 2015 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy ulicy Kilińskiego 20, w sali nr A 148, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej działkę gruntową nr 44/11 o pow. 1 017 m2 zabudowanej wolnostojącym murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 260,85 m2 wraz z garażem dwustanowiskowym o pow. użytkowej 34,45 m2 oraz drewnianą altanką,

należącej do dłużników: (…),

położonej: 87-811 Fabianki, Szpetal Górny,

dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 72826/6 (NKW: WL1W/00072826/6).

 

Suma oszacowania wynosi 681 600,00 , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 454 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 68 160,00 zł gotówką w kancelarii komornika.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Bank Ochrony Środowiska SA we Włocławku 11 1540 1069 2001 8718 2533 0001.

Rękojmia musi się znaleźć na koncie najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. P.O.W. 21a w pok. 14 (w godzinach 9:00-15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (54) 231 29 98

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Szpetal Górny
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone