strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek
Samochód ciężarowy: Iveco Daily, r. 2010
(pojazdy - dostawcze)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-26
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Samochód ciężarowy: Iveco Daily, r. 2010
Cena wywoławcza: 26 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 514/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek mający kancelarię we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 51/52 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu:

 

26 listopada 2015 r. o godz. 13:00

 

we Wrocławiu (52-017) przy ul. Wodzisławskiej 8 (Dom Aukcyjny DAWRO), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

następujących ruchomości stanowiących własność dłużnika w sprawie Km 514/15:

 

Lp.

Nr protok. zajęcia

Nazwa

ruchomości

 

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania jednostkowa

jednostkowa

łączna

1

1

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

Iveco Daily 50c15/zf c50/z diesel nr rej. DW602TH, r. prod. 2010

1,00

35 000,00

35 000,00

26 250,00

 

Zgodnie z art. 867 § 2 kpc cena wywołania na pierwszej licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Jednocześnie komornik informuje, iż w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji – w miejscu i czasie oznaczonym wyżej oraz na stronie internetowej: www.komornik-wroc.pl oraz www.licytacje.komornik.pl.

 

UWAGA:

Licytacja moze się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (71) 342 91 91

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica: Wodzisławska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wodzisławska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone