strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski
Nieruchomości gruntowe zabudowane o pow. 0,7500 ha, 0,0975 ha, 0,0343 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-18
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe zabudowane o pow. 0,7500 ha, 0,0975 ha, 0,0343 ha
Cena wywoławcza: 21 386,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1414/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na  podstawie  art. 953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

18 grudnia 2015 r.

 

w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędą się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

- godz. 10:00 – KM 1414/13

Działki zabudowanej nr 101 o powierzchni 0,7500 ha (budynek mieszkalny konstrukcji mieszanej drewniano-murowanej, budynek gospodarczy, wędzarnia oraz wiata, uzbrojenie działki gruntowej to energia elektryczna, wodociąg z własnej studni, kanalizacja  z odprowadzeniem do szamba), położonej w miejscowości Słupia Jędrzejowska, gm. Słupia Jędrzejowska, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00041021/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę – 390 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 260 000,00 zł,  wartość rękojmi – 39 000,00 zł.

 

DRUGA LICYTACJA

 

- godz. 10:30 – KM 2033/11 i inne:

I. Nieruchomości gruntowej położonej w Jędrzejowie przy ul. Pińczowskiej, składającej się działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi: 171/9, 171/11, 171/13 Obręb 6 – Jędrzejów o łącznej powierzchni 0,0876 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00063504/7. Działki wchodzące w skład nieruchomości to użytki zielone.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 32 079,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 21 386,00 zł, wartość rękojmi – 3 208,00 zł.

II. Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jędrzejowie przy ul. Pińczowskiej, składającej się z prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi: 173 i 174 Obręb 6 – Jędrzejów o łącznej powierzchni 0,5644 ha oraz stanowiących odrębny   przedmiot prawa własności budynków i budowli.

Nieruchomość zabudowana jest: budynkiem administracyjno-socjalnym, budynkiem wagowego, budynkiem młyna, budynkiem magazynowym, dwoma budynkami  warsztatowymi, budynkiem gospodarczym. Teren działki jest częściowo ogrodzony  i wyposażony w place utwardzone oraz  pełne uzbrojenie.

Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00038401/1.

Łączna wartość przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej (obejmująca prawo użytkowania wieczystego gruntu, prawo własności budynków i budowli w nim posadowionych oraz prawo własności Maszyn i urządzeń młynarskich – zgodnie z wykazem i operatem szacunkowym biegłego sądowego)  wynosi – 1 012 828,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 675 219,00 zł, wartość rękojmi – 101 283,00 zł.

NIERUCHOMOŚCI WYMIENIONE W PUNKCIE  I i II BĘDĄ SPRZEDAWANE ŁĄCZNIE

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U nr 54, poz.535 z 5 kwietnia 2004 r. z póżn. zm.)

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

- Godz. 11:00 – KM 1171/12

nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej we wsi Klimontów, gm. Sędziszów, składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi: 120, 216, 232, 522, 648, 1149, 1242 Obręb 11 – Klimontów o powierzchni łącznej  1,8600 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00024010/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 118 607,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 79 072,00 zł, wartość rękojmi wynosi – 11 861,00 zł.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Daszyńskiego, Głowackiego
Miasto: Słupia Jędrzejowska, Jędrzejów,
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone