strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
HOT LAND Iwona Wrześniewska W UPADŁOSCI LIKWIDACYJNEJ
Sprzedaż prawa własności nieruchomości o pow. 8,23 ha, zabudowana; wierzytelności, zestawy komputerowe – HOT LAND
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-07
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż prawa własności nieruchomości o pow. 8,23 ha, zabudowana; wierzytelności, zestawy komputerowe – HOT LAND
Cena wywoławcza: 1 279 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Iwony Wrześniewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą HOT LAND Iwona Wrześniewska z siedzibą w Jarocinie, 

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

 

na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza, po cenach nie niższych niż rynkowe, prawa, ruchomości i nieruchomość wchodzące w skład masy upadłości, tj.

- prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 141/3 i 141/4 o łącznej powierzchni 8,23 ha, zabudowanej zespołem budynków o przeznaczeniu agroturystycznym, położonej w miejscowości Wilczkowo numer 22, gmina Wyszogród, powiat płocki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1P/00091194/5 za cenę nie niższą niż 1 279 000,00 zł netto (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 netto),

- wierzytelność upadłego z tytułu nakładów budowlanych na gruncie położonym w Jarocinie przy ul. Zagonowej 51, o wartości rynkowej 495 288,00 zł netto,

- wierzytelność upadłego wobec Alicji Kowalewskiej i Sławomira Kowalewskiego w wysokości 1 589 150,84 zł, o wartości rynkowej 32 000,00 zł netto,

- zestawu komputerowego o wartości rynkowej 250,00 zł netto,

- zestawu komputerowego o wartości rynkowej 200,00 zł netto,

Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.12.2015 r. na adres: Biuro syndyka ul. Polna 20 lok. 221, 62-800 Kalisz: z dopiskiem na kopercie „oferta”. Oferta winna zawierać wszystkie elementy wskazane w Regulaminie. 

Warunkiem złożenia oferty na zakup nieruchomości jest wpłacenie wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 7.12.2015 roku pod rygorem odrzucenia oferty na rachunek bankowy prowadzony przez BZ WBK S.A. I O. Kalisz numer: 54 1090 1128 0000 0001 2402 0264.

 

Regulamin Sprzedaży dostępny jest w Biurze Syndyka w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00-15:00, może także zostać przesłany na wskazany adres e-mail.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr telefonu 607 794 864.

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wilczkowo
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone