strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Joanna Wróblewska
Lokal mieszkalny o pow. 30,74 m2 
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-21
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 30,74 m2 
Cena wywoławcza: 67 875,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 76/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Joanna Wróblewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

21 grudnia 2015 r. o godzinie 11:00

 

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, położonego w Policach przy ulicy Kard. St. Wyszyńskiego 56 o powierzchni użytkowej 30,74 m2. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie jest urządzona księga wieczysta. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach dla przedmiotowej nieruchomości prowadzi zbiór dokumentów.

Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni 30,74 m2 znajduje się na I piętrze w budynku 8-piętrowym, z oknami wychodzącymi na 1 stronę świata – zachodnią. Wejście do przedmiotowego lokalu przez wspólną klatkę schodową. Lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc.

Suma oszacowania wartości nieruchomości wynosi: 90 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych, 00/100). Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 67 875,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych, 00/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, to jest 9 050,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych, 00/100).

Rękojmia może zostać złożona w gotówce albo w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Szczecinie ul. Wyszyńskiego 1:

65 1050 1559 1000 0092 0349 7210

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są do wglądu w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kard. St. Wyszyńskiego
Miasto: Police
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone