strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Adam Łozowski
Gruntowa nieruchomość nr: 440  o pow. 0,1314 ha i o nr  446 o pow. 0,0554 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-22
Godzina: 09:20:00
Przedmiot sprzedaży: Gruntowa nieruchomość nr: 440  o pow. 0,1314 ha i o nr  446 o pow. 0,0554 ha
Cena wywoławcza: 310 004,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1123/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Adam Łozowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 grudnia 2015 r. o godz. 9.20

 

sala 20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego  w Kielcach odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej opisanej jako działki o nr 440  o pow. 0,1314 ha i o nr  446 o pow. 0,0554 ha, położonej w miejscowości Kielce przy ul. Wapiennikowa i Ściegiennego,  stanowiącej własność dłużnika:

(…),  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00097780/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 413 339,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 310 004,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto Komornika w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II Oddział w Kielcach nr

12 1020 2629 0000 9402 0015 8725.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wapiennikowa
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone