strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak
Działki o łącznej pow. 0,1975 ha i 1,7250 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-30
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 0,1975 ha i 1,7250 ha
Cena wywoławcza: 275 276,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 147/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak zawiadamia na podstawie art. 955 kpc w związku z art. 1013(6)§1 kpc, że w dniu

 

30 grudnia 2015 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Przemysława Rak ul. Bandurskiego 8/2, 31-515 Kraków odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

- położonej w Cianowice, udział nr 1 o wielkości 21/25 części w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę 567/5 położoną w miejscowości Cianowice w gminie Skała o łącznej pow. 0,1975 ha dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Skale prowadzi księgę wieczystą: KR2P/00020311/1;

- położonej w Cianowice, nieruchomość gruntowa obejmująca działki 567/1, 567/2, 567/8, 567/9, 567/10 położone w miejscowości Cianowice w gminie Skała o łącznej pow. 1,7250 ha dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Skale prowadzi księgę wieczystą: KR2P/00020310/4.

 

Nieruchomość KR2P/00020311/1 oszacowana jest na kwotę 21 029,00 zł, a nieruchomość KR2P/00020310/4 oszacowana jest na kwotę 346 006,00 zł. Łączna wartość obu nieruchomości wynosi: 367 035,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 275 276,25 zł. Nieruchomości wywoływane będą łącznie jako całość gospodarcza.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 36 703,50 zł (trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzy złote i pięćdziesiąt groszy) przed rozpoczęciem licytacji w gotówce w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika

Deutsche Bank Polska S.A. 46 1910 1048 2110 2805 1196 0001

lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 (jednej piątej) ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. dwunastej dnia następnego ( art. 871 kpc w związku z art. 1013(6) kpc).

Nieruchomość można oglądać

codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia do 30.12.2015 r., zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika przy ul. Bandurskiego 8/2 w Krakowie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Cianowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone