strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy Przy SR Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek
17 działek gruntowych o pow. 5 857 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-12
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: 17 działek gruntowych o pow. 5 857 m2
Cena wywoławcza: 2 558 000,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 409/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

w trybie uproszczonym

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek zawiadamia na podstawie art. 867 k.p.c. oraz art. 868 k.p.c., w zw. z art. 1013 (6) § 1 k.p.c., że w dniu

 

12 stycznia 2016 r. o godz. 10:00

 

na pierwszym piętrze, w sali oznaczonej nr „B” Hotelu „Monopol” w Katowicach przy ul. Dworcowej 5,  odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

w trybie uproszczonym

 

stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość gruntowa położona jest w Katowicach-Podlesiu w rejonie ulicy Rafała Pomorskiego w obszarze „niskiej” zabudowy mieszkaniowej o zdecydowanej przewadze budynków jedno- i dwurodzinnych. Dla nieruchomości w Wydziale XI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1K/00037357/7.

Nieruchomość składa się z 17 działek gruntowych o numerach ewidencyjnych: 2473/111, 2474/111, 2477/111, 2478/111, 2479/111, 2480/111, 2481/111, 2482/111, 2483/111, 2484/111, 2488/111, 2605/111, 2606/111, 2607/111, 2608/111, 2609/111, 2610/111, arkusza mapy 2 o łącznej powierzchni 5 857 m2. Część działek zabudowana jest budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi w zróżnicowanym stanie realizacji wraz z przynależnymi budowlami.

Ponadto poinformować należy, iż suma oszacowania i cena wywołania wymieniona w obwieszczeniu zawiera podatek VAT i jest kwotą brutto. Podatek VAT odprowadzany jest do Urzędu Skarbowego i nie uczestniczy w planie podziału sumy między wierzycieli.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3 410 667,00 zł.

Cena wywołania w niniejszej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 2 558 000,25 zł.

Przystępujący do licytacji stosownie do art. 867(1) §1 kpc w zw. z art. 1013 (6) §1 kpc zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. kwotę 341 066,70 zł w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez Komornika sposób.

Rękojmię można również wpłacić na rachunek bankowy Komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Mickiewicza 3

98 1050 1214 1000 0090 7058 9982

Zgodnie z art. 871 kpc w związku z art. 1013 (6) kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Nieruchomość można oglądać w ciągu tygodnia przed licytacją w godz. od 8:00 do 15:00. Akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w kancelarii Komornika mieszczącej się w Katowicach przy ul. Mielęckiego 10/103 w godz. 8:00 do 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem

licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rafała Pomorskiego 
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone