strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański
2 działki o pow. 0,3238 ha, 0,2734 ha, 0,5934 ha, 0,6313 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-16
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: 2 działki o pow. 0,3238 ha, 0,2734 ha, 0,5934 ha, 0,6313 ha
Cena wywoławcza: 30 478,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 486/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

16 grudnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Makówiec Duży, gm. Dobre, opisanej jako:

1.    działki gruntu o nr ew. 21/6 o pow. 0,3238 ha o wartości 7 208,00 zł

2.    działki gruntu o nr ew. 21/7 o pow. 0,2734 ha o wartości 6 086,00 zł

3.    działki gruntu o nr ew. 22/5 o pow. 0,5934 ha o wartości 13 249,00 zł

4.    działki gruntu o nr ew. 22/6 o pow. 0,6313 ha o wartości 14 095,00 zł

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00105629/6.

Zgodnie z wnioskiem wierzyciela każda z działek będzie licytowana osobno.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 40 638,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 30 478,50 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 4 063,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego nr:

21 1500 1663 1216 6005 1172 0000,

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 486/15 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Makówiec Duży
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone