strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości – Korporacja Budowlana Budmax sp. z o.o. w Polkowicach
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-22
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości – Korporacja Budowlana Budmax sp. z o.o. w Polkowicach
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Syndyk Masy Upadłości

Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. w Polkowicach

 

ogłasza przetarg w dniu 22.12.2015 r. godz. 10:00 na sprzedaż z wolnej ręki na podstawie

art. 323 i art. 326 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze:

przedsiębiorstwa w całości,

zorganizowanych części przedsiębiorstwa

[w tym oddziałów w Polkowicach i w Grudziądzu (były Zakład Warma Grudziądz)],

zespołu nieruchomości w Komorowicach, nieruchomości wyodrębnionych,

 oraz ruchomości (maszyny i urządzenia)

 

wchodzących w skład przedsiębiorstwa: Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Polkowicach.

 

Regulaminy przetargu (osobne dla nieruchomości i ruchomości) wraz z wykazami majątku oraz opisem przedmiotu przetargu znajdują się na stronie internetowej www.budmax.info. Informacje na temat przetargu można uzyskać telefoniczne pod numerem telefonu (76) 746 56 50 oraz 661 940 434 lub osobiście w siedzibie spółki, przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:30.

 

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w terminie do dnia 21.12.2015 r. do godz. 15:00, osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie siedziby upadłego przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „OFERTA NA PRZETARG W DNIU 22.12.2015 r.”.

Wadium należy wpłacić na konto nr 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 do dnia 21.12.2015 r.liczy się data wpływu środków na konto.

Ruchomości można oglądać w miejscach ich składowania po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Oferty na ruchomości będą rozpatrywane, o ile nie zostaną złożone i wybrane oferty na całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowane części.

 

Oferty niespełniające warunków przetargu opisanych w regulaminach przetargu nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Polkowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone