strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Henryk Michalak w upadłości likwidacyjnej
Upadłość – Henryk Michalak
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-30
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Upadłość – Henryk Michalak
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VI Gospodarczy postanowieniem z dnia 19.08.2015 r. ogłosił upadłość dłużnika Henryka Michalaka obejmującą likwidację majątku dłużnika (sygn. akt VI GU 8/14). Wyznaczono Sędziego-komisarza w osobie SSR Lucyny Adamiec oraz syndyka w osobie Moniki Rubaj-Królikowskiej.

Wzywa się  wierzycieli  upadłego od zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu-komisarzowi w terminie  jednego miesiąca od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa  oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na  nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione  przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia  o ogłoszeniu upadłości pod rygorem  utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszeń  należy dokonywać do Sądu Rejonowego w Słupsku Wydział VI Gospodarczy ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Słupsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone