strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski Kancelaria Komornicza w Toruniu
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,1324 ha 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-14
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,1324 ha 
Cena wywoławcza: 266 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2054/14 (2)
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW TO1T/00062466/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

14 grudnia 2015 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Mickiewicza 10/16 w sali nr 407, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową o powierzchni 0,1324 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni użytkowej 139,10 m2 i budynkiem garażowym  o powierzchni użytkowej 21 m2 położonej: 87-126 Obrowo, Osiek Nad Wisłą 1, dla której  Sąd Rejonowy w Toruniu  VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1T/00062466/6.  

Suma oszacowania wynosi 355 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   266 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  depozytowe sądu

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu

62 1130 1017 0021 1000 2790 0004

lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztofa Mańkowskiego

Alior Bank SA Centrala

76 2490 0005 0000 4500 7209 2320

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dziesięciu ostatnich dni przed licytacją wolno oglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w dni powszednie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Osiek nad Wisłą
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone