strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Katowicach
Nieruchomość gruntowa zabudowana  – Urząd Skarbowy w Będzinie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-12
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana  – Urząd Skarbowy w Będzinie
Cena wywoławcza: 114 242,10
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie, działając na podstawie art. 110 w § 3 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. 2014 r., 1619 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 stycznia 2016 r. o godz. 11:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Będzinie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 1, w pokoju nr 72, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należących do zobowiązanych:

(…) położonej w miejscowości Dobieszowicach przy ulicy Dojazdowej 1H, gmina Bobrowniki o powierzchni 0,2452 ha, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 569/6, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą o sygn. KW KA1B/00028977/4.

Przedmiotowa nieruchomość składa się z nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym; położona na terenie uzbrojonym w sieć elektryczną, wodociągową ze studni, kanalizacyjną do szamba i gazową doprowadzoną do budynku. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta została sklasyfikowana jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami w ramach zabudowy mieszkaniowej.

 

Oszacowana wartość całej nieruchomości wynosi 163 203,00 zł.

(wartość 1/2 ułamka wynosi 81 601,50 zł)

Cena wywoławcza wynosi 114 242,10 zł.

Sprzedaż ww. nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi jedną dziesiątą części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 16 320,30  zł. Wadium winno być złożone w dniu licytacji w gotówce do rąk osoby wyznaczonej do przeprowadzenia licytacji przedmiotowej nieruchomości w godz. od 9:00 do godz. rozpoczęcia licytacji lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie, lub na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Będzinie nr: 22 1010 1212 3050 3313 9120 0000, jednakże w dniu licytacji wpłacone wadium musi znajdować się na rachunku organu egzekucyjnego.

Zgodnie z art. 111a cytowanej wcześniej ustawy, wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie.

Zgodnie z art. 111b nabywca, który nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

Nieruchomość można będzie oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie, w obecności pracownika działu egzekucji administracyjnej tut. Urzędu, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w Urzędzie Skarbowym w Będzinie, w pokoju 22, w godzinach od 7:00 do 15:00 (tel. (32) 762 77 22).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art. 110 z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.   

 

                                                                                                  

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dojazdowa
Miasto: Dobieszowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone