strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Lokal mieszkalny nr 14 w Zgierzu
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-14
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny nr 14 w Zgierzu
Cena wywoławcza: 94 875,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1928/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 stycznia 2016 r. o godz. 15:00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr XI, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Zgierzu przy ul. Staffa 24 bl. 93,

stanowiącego własność dłużników:

(…)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 126 500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest kwotę  94 875,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 12 650,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 1928/11 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 1763/15).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Staffa
Miasto: Zgierz 
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone