strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włocławku Konrad Boszko
Zabudowana działka o pow. 6,0657 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-08
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 6,0657 ha
Cena wywoławcza: 289 333,34
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2099/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 54973/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 stycznia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy ulicy Kilińskiego 20, w sali nr 148, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości rolnej zabudowanej, stanowiącej działkę gruntową o numerze ewidencyjnym 29 o powierzchni 6,0657 ha. Nieruchomość w części, tj. na powierzchni 884 m2 stanowi siedlisko zabudowane budynkiem mieszkalnym, trzema budynkami gospodarczymi oraz budynkiem obory w stanie surowym otwartym, natomiast na pozostałej powierzchni stanowi grunty rolne użytkowane rolniczo,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 87-850 Choceń, Krukowo,

dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 54973/9 (NKW: WL1W/00054973/9).

 

Suma oszacowania wynosi 434 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 289 333,34 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 43 400,00 zł w gotówce w Kancelarii Komornika.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocławku 11 1540 1069 2001 8718 2533 0001

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. P.O.W. 21a w pok. 14 (w godz. 9:00-15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (54) 231 29 98

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Krukowo
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone