strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Lublinie
Samochód Volvo V70 – I Urząd Skarbowy w Lublinie
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-22
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Samochód Volvo V70 – I Urząd Skarbowy w Lublinie
Cena wywoławcza: 6 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

22 grudnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w lokalu znajdującym się pod adresem: 20-027 Lublin, ul. Sądowa 5, sala szkoleniowa, celem uregulowania należności na rzecz: PREZES ZARZĄDU PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODDZIAŁ W LUBLINIE, BURMISTRZ MIASTA ŚWIDNIK – URZĄD MIASTA ŚWIDNIK, ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W LUBLINIE, odbędzie się

 

SPRZEDAŻ Z LICYTACJI

 

niżej wyszczególnionego przedmiotu zajętego w dniu 25.08.2015 r. należącego do: (…).

 

Poz.

Wyszczególnienie/opis

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Samochód Volvo V70, nr rej. LSW 10229, nr VIN YV1SW793222206356/ do wyceny

1 szt.

9 000,00 zł

6 750,00 zł

 

 

Zajętą ruchomość można oglądać w dniu 22.12.2015 r. od godz. 8:00 do godz. 9:00, na parkingu Help Car Bis w miejscowości Szerokie 6, dojazd od ulicy Nałęczowskiej w Lublinie.

Warunkiem udziału w licytacji jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania na konto organu egzekucyjnego nr 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000 do dnia 22.12.2015 r. do czasu rozpoczęcia licytacji (uczestnik powinien mieć przy sobie dowód wpłaty wadium).

Zgodnie z art. 105a § 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 późn. zm.) licytacji nie można rozpocząć później niż dwie godziny po terminie oznaczonym w obwieszczeniu o licytacji. 

Nabywca obowiązany jest uiścić cenę wywołania w gotówce, natychmiast po udzieleniu mu przybicia, jeżeli jej nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia. Różnica pomiędzy ceną nabycia a kwotą uiszczoną nabywca reguluje do godziny dwunastej dnia następnego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie nie odpowiada za uszkodzenia i wady ukryte ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Bliższych informacji udziela się pod nr  tel. (81) 464 24 57.

 

 Pobierz: Opinia.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Szerokie
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone