strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działki, Ochotnica Dolna
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-13
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, Ochotnica Dolna
Cena wywoławcza: 1 400,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 699/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 stycznia 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

- nieruchomości położonej w miejscowości Ochotnica Dolna, gm. Ochotnica Dolna, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00068954/0 składającej się z działek ewidencyjnych nr 7632, 16392, 4800/8, 9001/18, 4773/17, 4773/18, 9001/20, 4772/2, 4754/3 (9 działek) o łącznej powierzchni 8 253 m2 wraz z zabudowaniami: budynkiem mieszkalnym z drewutnią (na działce 4754/3) oraz budynkiem mieszkalno-gospodarczym (na działkach 7632 i 16392) (działki nr 7631, 16349, 7590, 7594/3, 7614/2, 7618 zostały sprzedane na I licytacji), będącej własnością (…) w sprawach przeciwko:

(…)

W dziale III KW NS1T/00068954/0 widnieje „PRAWO OSOBISTE - PRAWO DOŻYWOCIA NA RZECZ (…) (...) jednakże jak ustalono w toku postępowania egzekucyjnego, uprawniony z tytułu prawa dożywocia (…) zmarł 8.05.2012 r., tym samym służebność osobista zgodnie z art. 299 kc wygasła.

 

Przy sprzedaży nieruchomości będzie stosowany art. 975 i 979 kpc. Oznacza to, iż w przypadku, gdy nikt nie przystąpi do licytacji całej nieruchomości, sprzedaży licytacyjnej podlegać będą osobno poszczególne działki. I tak:

 

I. Działka nr 4754/3 o pow. 1 453 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 169,20 m2 kwota oszacowania: 438 400,00 zł, cena wywołania: 292 266,67 zł, rękojmia: 43 840,00 zł.

II. Kompleks 2 działek o nr ewid. 7632 i pow. 302 m2 oraz 16392 i pow. 22 m2 wraz z budynkiem mieszkalno-gospodarczym (Gronik Wyżny Młynne) kwota oszacowania: 41 300,00 zł, cena wywołania: 27 533,33 zł, rękojmia: 4 130,00 zł.

III. Działki rolne i do zalesienia:

1. Działka nr 4772/2 i pow. 428 m2 kwota oszacowania: 2 100,00 zł, cena wywołania: 1 400,00 zł, rękojmia: 210,00 zł.

2. Działka nr 4773/17 i pow. 1 054 m2 kwota oszac.: 5 100,00 zł, cena wywołania: 3 400,00 zł, rękojmia: 510,00 zł.

3. Działka nr 4773/18 i pow. 973 m2 kwota oszac.: 4 700,00 zł, cena wywołania: 3 133,33 zł, rękojmia: 470,00 zł.

4. Działka nr 4800/8 i pow. 1 254 m2 kwota oszac.: 5 400,00 zł, cena wywołania: 3 600,00 zł, rękojmia: 540,00 zł.

5. Działka nr 9001/18 i pow. 1 991 m2 kwota oszac.: 8 500,00 zł, cena wywołania: 5 666,67 zł, rękojmia: 850,00 zł.

6. Działka nr 9001/20 i pow. 776 m2 kwota oszac.: 3 700,00 zł, cena wywołania: 2 466,67 zł, rękojmia: 370,00 zł.

 

Cała nieruchomość objęta KW NS1T/00068954/0 oszacowana jest na kwotę: 509 200,00 zł.

Cena wywoławcza w przypadku przystępowania do licytacji całej nieruchomości obj. KW NS1T/00068954/0 wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 339 466,67 zł.

Przystępujący do licytacji całej nieruchomości obj. KW NS1T/00068954/0 zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 50 920,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości (lub wskazane powyżej kwoty rękojmi w przypadku przystępowania do licytacji poszczególnych działek) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 703/13.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ochotnica Dolna
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone