strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
5 działek w Zielenicach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-25
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: 5 działek w Zielenicach
Cena wywoławcza: 4 125,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1773/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 lutego 2016 r. o godz. 13:00

 

w sali C-108 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

       nieruchomości położonej w Zielenicach – gmina Radziemice – i oznaczonej jako: KW KR1H/00024157/6 składającej się z działek o nr 342/3, 342/4, 342/5, 342/6, 342/7.

Działka nr 342/3 położona w miejscowości Zielenice i objęta KW KR1H/00024157/6 – niezabudowana; użytkowana rolniczo o pow. 0,5146 ha oszacowana jest na kwotę 5 500,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 4 125,00 zł.

Działka nr 342/4 położona w miejscowości Zielenice i objęta KW KR1H/00024157/6 – niezabudowana; użytkowana rolniczo o pow. 0,3574 ha oszacowana jest na kwotę 9 800,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 7 350,00 zł.

Działka nr 342/5 położona w miejscowości Zielenice i objęta KW KR1H/00024157/6 – niezabudowana; użytkowana rolniczo o pow. 0,9798 ha oszacowana jest na kwotę 20 700,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 15 525,00 zł.

Działka nr 342/6 położona w miejscowości Zielenice i objęta KW KR1H/00024157/6 – niezabudowana; użytkowana rolniczo o pow. 0,3385 ha oszacowana jest na kwotę 11 200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 8 400,00 zł.

Działka nr 342/7 położona w miejscowości Zielenice i objęta KW KR1H/00024157/6 – o pow. 0,3587 ha zabudowana domem jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym o pow. zabudowy ok. 100 m2 drewnianą stodołą oraz dwoma budynkami gospodarczymi oszacowana jest na kwotę 75 700,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 56 775,00 zł.

 

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużnika (…).

(Księgę wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj.

- przy licytacji działki nr 342/3 objętej KR1H/00024157/6 kwotę: 550,00 zł.

- przy licytacji działki nr 342/4 objętej KR1H/00024157/6 kwotę: 980,00 zł.

- przy licytacji działki nr 342/5 objętej KR1H/00024157/6 kwotę: 2 070,00 zł.

- przy licytacji działki nr 342/6 objętej KR1H/00024157/6 kwotę: 1 120,00 zł.

- przy licytacji działki nr 342/7 objętej KR1H/00024157/6 kwotę: 7 570,00 zł

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska:

nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001,

podając na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KMP 1773/10” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika mieszczącym się w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zielenice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone