strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Nieruchomość gruntowa – rolna, Nadolce
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-14
Godzina: 11:20:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa – rolna, Nadolce
Cena wywoławcza: 900,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2136/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 stycznia 2016 roku o godz. 11:20

 

 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Nadolce, gmina Łaszczów, oznaczonej numerami działek 107, 108, 109 arkusz ewidencyjny 1 oraz 247 arkusz ewidencyjny 2 o łącznej powierzchni 7,2100 ha. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00021170/7 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

  • Suma oszacowania działki nr 107 arkusz 1 o powierzchni 1,07 ha – 8 800,00 zł, cena wywołania wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 6 600,00 zł. Wysokość rękojmi 880,00 zł.
  • Suma oszacowania działki nr 108 arkusz 1 o powierzchni 0,15 ha – 1 200,00 zł, cena wywołania wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 900,00 zł. Wysokość rękojmi 120,00 zł.
  • Suma oszacowania działki nr 109 arkusz 1 o powierzchni 0,99 ha – 8 100,00 zł, cena wywołania wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 6 075,00 zł. Wysokość rękojmi 810,00 zł.
  • Suma oszacowania działki nr 247 arkusz 2 o powierzchni 5,00 ha – 230 000,00 zł, cena wywołania wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 172 500,00 zł. Wysokość rękojmi 23 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nadolce
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone