strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Opolu Maria Bujak
Działka gruntowa zabudowana o powierzchni 0,1070 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-21
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntowa zabudowana o powierzchni 0,1070 ha
Cena wywoławcza: 329 497,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1140/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Maria Bujak (tel. (77) 42 30 160) ogłasza, że dnia

 

21 stycznia 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60a, w sali nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym na działce gruntu nr 776/55 z km 1 o powierzchni 0,1070 ha. Budynek mieszkalny parterowy z użytkowym poddaszem z przybudowaną częścią gospodarczą zaadaptowaną do funkcji mieszkalnej. Według zapisów ewidencji podatkowej Urzędu Gminy Łubniany, łączna powierzchnia budynku wraz z zaadaptowaną częścią gospodarczą wynosi 130,00 m2. Budynek wzniesiony w okresie przed 1939 r., wyremontowany prawdopodobnie w latach 90. XX wieku. W ramach prac remontowych wymieniono okna, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono pokrycie dachu, zaadaptowano część gospodarczą do funkcji mieszkalnej. Ściany budynku wykonane są z cegły ceramicznej, stropy ceramiczne odcinkowe i drewniane, dach drewniany pokryty dachówką, drzwi drewniane. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacji grawitacyjnej;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 46-022 Kępa, Luboszycka 7,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00045049/7].

Suma oszacowania wynosi 439 330,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 329 497,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 43 933,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Raiffeisen Bank Polska SA O. w Opolu

74 1750 1194 0000 0000 0628 6844

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka(ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Luboszycka
Miasto: Kępa
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone