strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Ewa Kasprowicz
Nieruchomość budowlano – rolna
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-15
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość budowlano – rolna
Cena wywoławcza: 158 989,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 838/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Ewa Kasprowicz Kancelaria Komornicza w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia, że w dniu

 

15 stycznia 2016 r. o godz. 11:00

 

 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, sala IV odbędzie się:

 
 
PIERWSZA LICYTACJA
 

nieruchomości budowlano-rolnej wraz budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarczymi i budowlami, położonej w miejscowości Wierszczyca nr 38, gmina Jarczów, posiadającej założoną księgę wieczystą numer ZA1T/00077134/0 o łącznym obszarze 0,7300 ha, oznaczonej numerami działek:

    - działka numer 46 ark. 1 o powierzchni 0,4200 ha,

    - działka numer 714 ark. 2 o powierzchni 0,3100 ha.

 Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi  kwotę 211 986,00 zł.

 Cena wywołania całej nieruchomości  wynosi  kwotę 158 989,50 zł.

 (cena wywołania stanowi 3/4 wartości szacunkowej)

  • w tym działka nr 46 o pow. 0,4200 ha: wartość szacunkowa – 207 677,00 zł, cena wywoławcza  155 757,75 zł;
  • w tym działka nr 714 o pow. 0,3100 ha: wartość szacunkowa  4 309,00 zł, cena wywoławcza  3 231,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 600 54 16

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wierszczyca
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone