strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Paulina Podgórska-Pawełka Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Ruchomości, Wrocław
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-04
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ruchomości, Wrocław
Cena wywoławcza: 75,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 23/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Paulina Podgórska-Pawełka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 stycznia 2016 r. o godz. 12:00

 

w Domu Aukcyjnym Dawro we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.     

Stolik stylizowany z oponą

1 [szt.]

500,00 **)

375,00

2.     

Maszyna do szycia, claes 350/-26

1 [szt.]

600,00 **)

450,00

3.     

Lampa wolnostojąca stylizowana wykonana z części samochodowych

1 [szt.]

500,00 **)

375,00

4.     

Lodówka Whirlpool

1 [szt.]

1 000,00 **)

750,00

5.     

Konsola PSP nr 0327425722-3137600-PSP3004

1 [szt.]

 500,00 **)

375,00

6.     

Maszyna do pisania

1 [szt.]

100,00 **)

75,00

7.     

Rzeźba „Konie Arabskie” aut. Anny Dębskiej

1 [szt.]

5 000,00 **)

3 750,00

8.     

Rzeźba aut. Mikołaja Butkiewicza

1 [szt.]

  500,00 **)

375,00

9.     

Obraz aut. Olgi Samborskiej 2007 r.

1 [szt.]

600,00 **)

450,00

10.  

Obraz aut. Olgi Samborskiej 2006 r.

  1 [szt.]

600,00 **)

450,00

11.  

Stół do snookera z kompl. kijów

  1 [szt.]

2 500,00 **)

1 875,00

12.  

Emblemat ze stali nierdzewnej – Porsche zegar

  1 [szt.]

200,00 **)

150,00

13.  

Kompresor HL 425/50 uszkodzony

  1 [szt.]

100,00 **)

75,00

14.  

Piła stołowa GMI 1500 STP

  1 [szt.]

250,00 **)

187,50

**) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Szczegółowych informacji udziela Komornika pod numerem tel. (71) 337 54 74

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wodzisławska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone