strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Nieruchomość lokalowa o pow. 49,00 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-14
Godzina: 10:20:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa o pow. 49,00 m2
Cena wywoławcza: 4 917,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 341/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 stycznia 2016 roku o godz. 10:20

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego numer 2 znajdującego się w budynku wielorodzinnym usytuowanym w miejscowości Korczmin Osada 12 dawniej 4/I/3 na działce numer 18 arkusz ewidencyjny 1 w obrębie ewidencyjnym Korczmin Osada gmina Ulhówek, o powierzchni użytkowej 49,00 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, znajdującym się w budynku gospodarczym o powierzchni 16,30 m2 oraz udziałem 653/3918 w częściach wspólnych budynku i gruncie na którym usytuowane są budynki. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00065348/6 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 6 557,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 4 917,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości to jest 655,70 zł najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo
w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Korczmin Osada
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone