strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Działka gruntu o wielkości 4,7600 ha zabudowana domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-14
Godzina: 10:40:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu o wielkości 4,7600 ha zabudowana domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi
Cena wywoławcza: 231 655,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 860/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 stycznia 2016 roku o godz. 10:40

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Muratyn gmina Łaszczów oznaczonej numerem działki 172 arkusz ewidencyjny 1 o łącznej powierzchni 4,7600 ha. Północno-zachodnia część działki o powierzchni około 0,4000 ha przylegająca do drogi zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarczymi oraz innymi elementami zagospodarowania terenu, pozostała część działki uprawiana jest rolniczo jako pole orne. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00018238/8 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

Dział III powyższej księgi wieczystej zawiera wpis: dożywotnia, nieodpłatna służebność osobista polegająca na prawie zamieszkiwania w domu stojącym na nieruchomości z tym, że prawo
to ograniczać się będzie do pokoju od strony zachodniej wraz z prawem korzystania z kuchni
i pozostałych pomieszczeń i zabudowań gospodarczych w niezbędnym zakresie.

Suma oszacowania nieruchomości pomniejszona o wartość służebności osobistej wynosi 308 874,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 231 655,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości to jest 30 887,40 zł najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Muratyn
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone