strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak
Działki w Krakowie, zabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-11
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Krakowie, zabudowane
Cena wywoławcza: 1 234 630,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 201/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 983 kpc, że w dniu

 

11 stycznia 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr D-33 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej o pow. 533 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym z wykształconą częścią usługową w zabudowie wolnostojącej, położonej w Krakowie-Podgórzu obr. 32 przy ul. Kołobrzeskiej 13, dz. ew. nr 136/1, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00140160/7.

Nieruchomość (pow. przyjęta do obliczeń to 488,64 m2) oszacowana jest na kwotę 1 851 946,00 zł (część nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, tj. powierzchnia 418,25 m2 – o wartości 1 585 168,00 zł, pozostała część nieruchomości objęta podatkiem VAT, tj. 70,39 m2 – o wartości 266 778,00 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 234 630,66 zł co stanowi 2/3 oszacowania nieruchomości o pow. 418,25 m2, tj. 792 584,00 zł oraz 2/3 oszacowania nieruchomości o pow. 70,39 m2, tj. kwotę 177 852,00 zł wraz z należnym podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży, który w dniu obwieszczenia wynosi 23%, tj. w wysokości 40 905,96 zł (łącznie kwota 218 757,96 zł).

 

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT, tj. kwotę 191 330,49 zł (w tym wadium od 418,25 m2, tj. 158 516,80 zł wraz z wadium od 70,39 m2 z VAT, tj. 32 813,69 zł) a to wadium 26 677,80 zł + 23 VAT, tj. 6 135,89 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001

w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę KM 553/13) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kołobrzeska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone