strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Kaźmierczyk
Lokal mieszkalny o pow. 56,73 m2, 2 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-29
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 56,73 m2, 2 pokoje
Cena wywoławcza: 67 027,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3523/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 lutego 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali nr C-107 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (…) opisanej jako lokal mieszkalny nr 40 położony na 3 piętrze budynku wielorodzinnego nr 15, na os. Piastów o powierzchni użytkowej 56,73 m2, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Dla lokalu założona została księga wieczysta nr KR1P/00335842/6 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 89 370,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 67 027,50 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwota 8 937,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala

71 8619 0006 0030 0325 8023 0001.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 22 lutego 2016 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Osiedle Piastów
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone