strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Działka o pow.  0,1481 ha.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-01
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow.  0,1481 ha.
Cena wywoławcza: 66 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1747/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński  (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

1 lutego 2016 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii mieszczącej się 80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3,  odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka nr 135/1, o  obszarze 0,1481 ha,

położonej: 83-022 Suchy Dąb, Steblewo,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00228912/3.

 

Suma oszacowania wynosi 88 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 000,00 zł.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 800,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa ( art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem podpisanym urzędowo poświadczonym, chyba, że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi i radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Świętojańska
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone