strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
Działka o pow. 6 100 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-25
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 6 100 m2
Cena wywoławcza: 54 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 34/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 lutego 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali E-304 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

udziału w 1/2 części działki nr 226/3 położonej w obrębie Przemyków, gmina Koszyce i objętej KW KR1H/00034611/0 o pow. 6 100 m2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oznaczonym numerem 15 o pow. użytkowej 100 m2. Budynek wykonany w latach 70. XX w., z pustaka, nieotynkowany i nieocieplony. Dach na drewnianej więźnie, kryty dachówką cementową, nieocieplony. Budynek częściowo podpiwniczony; okna i stolarka drzwiowa nowego typu; media kanalizacja; woda; elektryka; ogrzewany piecem węglowym. Dom składa się z przedpokoju, z którego przechodzi się do łazienki, kuchni, salonu i dwóch sypialni. Ściany malowane, wyłożone tynkiem strukturalnym; kuchnia flizowana; łazienka w pełni wyposażona; w pokojach podłogi wyłożone panelem drewnianym.

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużnika (…)

 (Księgę wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie).

 

Nieruchomość objęta KW KR1H/00034611/0 oszacowana jest  na kwotę 72 200,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 54 150,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. nieruchomości objętej  KW KR1H/00034611/0, tj.  kwotę 7 220,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska:

nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001,

podając na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KMP 34/13” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika mieszczącym się w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Przemyków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone