strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bydgoszczy Sławomir Jaworski
Lokal mieszkalny o pow. 55,40 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-11
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 55,40 m2.
Cena wywoławcza: 157 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 121/15
Opis:

                                   

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski (tel. (52) 322 63 61) ogłasza, że w dniu

 

11 stycznia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy, w sali nr 208, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: 85-722 Bydgoszcz, ul. Morska 6/18, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” (z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wlkp. 53), dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00166137/7.

Opis: lokal położony na V piętrze, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, duża loggia. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 55,40 m2. Lokal ma prawo korzystania z piwnicy.

Suma oszacowania wynosi 210 000,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 157 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 21 000,00 zł, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

mBank SA 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001

(co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 121/15 i inne) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.

W dniu 30.12.2015 r. można oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 13:20.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Bernardyńskiej 13/II P można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Morska
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone