strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnobrzegu Diana Ciba
Działka o pow. 0,4346 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-03
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,4346 ha
Cena wywoławcza: 93 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 176/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Diana Ciba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 lutego 2016 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 27, w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (…) składającej się z działki ewidencyjnej numer 102/4 położonej w Tarnobrzegu (osiedle Ocice) o powierzchni 0,4346 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1T/00070036/3.

Główna droga na osiedlu ma nawierzchnię asfaltową, działka zadrzewiona i zakrzewiona, nieogrodzona. Dojazd do działki od strony północnej od Mokrzyszowa, lub od południowej od centrum Ocic. Dostęp do drogi publicznej poprzez działkę ewidencyjną numer 2269 stanowiącą własność Gminy Tarnobrzeg. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 31.03.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Ocice w Tarnobrzegu działka objęta jest ustaleniami 40MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 93 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie lub na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tarnobrzegu 34 1240 2744 1111 0010 4387 0317.

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (15) 815 19 55

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Ocice
Miasto: Tarnobrzeg
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone