strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Nowym Sączu Jakub Jeż
Prawo własności do 1/4 części nieruchomości o pow. 0,0608 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-10
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności do 1/4 części nieruchomości o pow. 0,0608 ha
Cena wywoławcza: 62 667,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 660/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

10 lutego 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3, sala nr 105, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności 1/4 części nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Kasprowicza składającej się z zabudowanej działki ew. nr 145 w obr. 107 o łącznej powierzchni 0,0608 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą nr NS1S/00016179/3, należącego do dłużników (…).

 

Wartość szacunkowa udziału 1/4 części nieruchomości wynosi: 94 000,00 zł.

Cena wywołania ww. udziału w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 62 667,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 9 400,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Deutsche Bank PBC SA 25 1910 1048 3000 1792 1121 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (18) 444 22 88

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kasprowicza
Miasto: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone