strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bydgoszczy Sławomir Jaworski
Lokal mieszkalny o pow. 67,71 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-11
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 67,71 m2.
Cena wywoławcza: 144 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1321/13
Opis:

                                   

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski (tel. (52) 322 63 61) ogłasza, że w dniu

 

11 stycznia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy, w sali nr 208, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 85-791 Bydgoszcz, ul. Emilii Gierczak 4/25, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00153892/3.

Opis: lokal położony na IV piętrze, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 67,71 m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 3,00 m2. Z ww. lokalem związany jest udział wynoszący 7071/162277 części we własności gruntu oraz częściach wspólnych nieruchomości zapisanej w KW nr BY1B/00120701/8 prowadzonej przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Suma oszacowania wynosi 217 000,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 144 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 21 700,00 zł, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

mBank SA 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001

(co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 1321/13) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.

W dniu 30.12.2015 r. można oglądać nieruchomość od godz. 12:00 do godz. 12:20.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Bernardyńskiej 13/II P można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Emilii Gierczak
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone