strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Poznaniu
Frezarka 1998 r. - Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim
(maszyny - maszyny)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-18
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Frezarka 1998 r. - Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim
Cena wywoławcza: 2 250,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

18 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w lokalu znajdującym się pod adresem: Urząd Skarbowy Ostrów Wielkopolski, celem uregulowania należności na rzecz: NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWIE WIELOKOPOLSKIM, odbędzie się

 

SPRZEDAŻ Z LICYTACJI

 

niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu 31.10.2014 r., należących do (…).

 

Poz.

Wyszczególnienie/Opis

Data poprzedniej licytacji

Ilość/ Jednostka miary

Wartość

szacunkowa

Cena wywołania

1.

Frezarka, kolor zielony, nazwa fabryczna FG2, nr seryjny 031, rok prod. 1998

 

8.10.2015 r.

 

1 szt.

4 500,00 zł

2 250,00 zł

 

Zajętą ruchomość można oglądać w dniu 18.12.2015 r. od godz. 8:00 do godz. 9:00 w Gniazdowie 12, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Licytacja zajętej ruchomości odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Chłapowskiego 45, pokój 406.

Informacje o zajętych ruchomościach można uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Chłapowskiego 45 – pok. 406, tel. (62) 595 54 06.

Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4 500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania.

Wadium należy wpłacić w dniu licytacji, tj. 18.12.2015 r. od 9:30 do godz. 10:00 w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Chłapowskiego 45 – pok. 406.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Poborca skarbowy wznawia niezwłocznie licytację tej samej ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania. Osoby, które utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem  wadium.

Zgodnie z art. 107 §1 zdanie drugie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 229 r. poz. 1954 ze zmianami) nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gniazdów
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone