strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jerzy Klimiuk
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 107,60 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-07
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 107,60 m2.
Cena wywoławcza: 299 025,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 71/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jerzy Klimiuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 stycznia 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 223/3 o pow. 1 884 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o pow. zabudowy 82 m2 (pow. użytkowa 107,60 m2, budynek o konstrukcji drewnianej z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, dojazd drogą o nawierzchni bitumicznej),

położonej w miejscowości Mostówka, gm. Zabrodzie,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie nr OS1W/00042298/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 398 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 299 025,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 39 870,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub na konto komornika:

71 1240 5631 1111 0000 5089 4590.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nimi zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytanci przystępujący do przetargu a pozostający w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, z uwagi na okoliczność, że nabycie nieruchomości stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem wspólnym, zobowiązani są bądź do wspólnego uczestnictwa w przetargu bądź do przedstawienia notarialnie poświadczonego oświadczenia drugiego z małżonków o wyrażeniu zgody na dokonanie przez współmałżonka czynności nabycia przedmiotowej nieruchomości, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (29) 743 14 44

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mostówka
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone