strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Lokal mieszkalny o powierzchni 46,27 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-08
Godzina: 11:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 46,27 m2.
Cena wywoławcza: 74 331,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 947/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka  (tel. (91) 321 21 24) Kancelaria Komornicza w Świnoujściu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 stycznia 2016 r. o godz. 11:45

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 100 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

Prawo własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 3 o powierzchni 46,27 m2, znajdującego się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Niecałej 6, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 233/1000 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą SZ1W/00040162/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1W/00040164/4 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Do lokalu nr 3 przynależy pomieszczenie przynależne, piwnica 3/1 o powierzchni 4,78 m2.

 

Lokalizacja - w części miasta znajdującej się na wyspie Wolin w dzielnicy Warszów. Budynek jednoklatkowy, piętrowy + częściowo użytkowe poddasze, czterorodzinny w zabudowie szeregowej. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej znajduje się w dobrym stanie technicznym. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na pierwszym piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Standard wykończenia przyjęto jako dostateczny.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 111 497,00 zł.

II Cena wywołania wynosi: 74 331,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 11 149,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 7.01.2016 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Niecała
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone