strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,5540 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-19
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,5540 ha
Cena wywoławcza: 19 125,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4675/12
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk zawiadamia na podstawie art. 10136 §1 kpc, że w dniu

 

19 stycznia 2016 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika w Krakowie os. Dywizjonu 303 56c/4 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czuszów, gm. Pałecznica, powiat Proszowicki, składającej się z niezabudowanej działki nr 267/1 o powierzchni 0,5540 ha, nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1H/00025388/1 prowadzoną przez V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 25 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 19 125,00 zł. Rękojmia wynosi: 2 550,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 13 1600 1013 0002 0011 5026 7001 BGŻ PNP Paribas Bank SA.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM do KM 4657/12 Czuszów”.

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji na podst. art. 953 §1 pkt. 5 kpc, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Czuszów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone