strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Lokal mieszkalny o powierzchni 360,08 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-13
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 360,08 m2.
Cena wywoławcza: 1 702 296,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1592.14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka  (tel. (91) 321 21 24) Kancelaria Komornicza w Świnoujściu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 stycznia 2016 r. o godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 100 odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

Prawo własności do lokalu niemieszkalnego o powierzchni 360,08 m2, znajdującego się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Uzdrowiskowej 11A, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości do 36008/276452 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą SZ1W/00038550/0. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1W/00042772/3 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w roku 2005. Budynek 3,50 kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony. Dach stromy typu mansardowego. W podziemiu znajdują się stanowiska garażowe, usługi, pomieszczenia techniczne. Konstrukcja budynku tradycyjna udoskonalona, układ konstrukcyjny mieszany. Stan techniczny budynku dobry. Lokalizacja - atrakcyjna w dzielnicy nadmorskiej w niewielkim oddaleniu od morza. Standard wykończenia lokalu przyjęto jako dostateczny.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 269 728,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 1 702 296,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 226 972,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 12 stycznia 2016 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu, przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Uzdrowiskowa
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone