strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Wschowie Radomir Radecki
Zabudowa mieszkalna, działki gruntu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-19
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowa mieszkalna, działki gruntu
Cena wywoławcza: 78 758,67
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2091/13 i inne
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki z siedzibą 67-400 Wschowa, ul. Pocztowa 16/5 (tel. (65) 540 12 01) ogłasza, że:

- w sprawach egzekucyjnych KM 2091/13, KM 1327/12, KM 1780/12 dnia

 

19 stycznia 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie, mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: (…), położonej: 67-400 Wschowa, Siedlnica 116, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00016341/9.

Jest to nieruchomość zabudowana obejmująca grunt działki nr 1131 o pow. 0,4039 ha. Zabudowę stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą. Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości z bezpośrednim dojazdem drogą o nawierzchni bitumicznej. Teren częściowo ogrodzony murem z cegły ceramicznej, płotem z siatki oraz elementów stalowych. Nieruchomość posiada wykonane przyłącze do sieci energetycznej i wodociągowej oraz kanalizacje lokalną zakończoną w zbiorniku bezodpływowym. Budynek mieszkalny jednorodzinny posiada dwie kondygnacje, jest częściowo podpiwniczony a jego powierzchnia: - użytkowa mieszkalna wynosi: 200,73 m2 (odpowiednio: parter - 152,21 m2, piętro (poddasze) - 48,52 m2), - użytkowa gospodarcza: 97,20 m2 (odpowiednio: piwnica - 7,72 m2, piętro (poddasze) - 89,48 m2). Budynek gospodarczy nr 1 posiada jedną kondygnację, nie jest podpiwniczony, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 115,20 m2. Budynek gospodarczy nr 2 posiada jedną kondygnację, nie jest podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowa wynosi 163,20 m2. Budynek gospodarczy nr 3 posiada dwie kondygnacje, jest częściowo podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowa wynosi 192,25 m2.

Suma oszacowania wynosi 409 567,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 307 175,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 956,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

- w sprawach egzekucyjnych KM 1481/11, KM 2264/14 dnia

 

19 stycznia 2016 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika (…), położonej: 67-400 Wschowa, obręb wsi Kandlewo (obręb 0003 Kandlewo, jedn. ew. 081203-5 Wschowa – obszar wiejski, powiat wschowski, woj. lubuskie), dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00016940/8.

Jest to nieruchomość niezabudowana obejmująca działki nr 87, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 277, 396 o łącznej powierzchni: 7,0500 ha. Przedmiotowe działki posiadają następujące powierzchnie i klasy bonitacji: Dz. nr 87 ( ark. 2) ŁIV 1,1700 ha, Dz. nr 101/1 (ark. 2) Ł III 1,0100 ha, ŁIV 0,3800 ha - łącznie 1,3900 ha Dz. nr 101/2 (ark. 2) PS V 0,4800 ha, R V 0,6800 ha - łącznie 1,1600 ha, Dz. nr 102/1 (ark. 2 ) Ł III 0,5300 ha, Dz. nr 102/2 (ark. 2) RV 0,4800 ha, Dz. nr 277 (ark. 1) RIII b 0,8900 ha, R IVa 0,3600 ha, RIVb 0,1200 ha - łącznie 1,3700 ha Dz nr 396 (ark.1) RIVa 0,5000 ha, RIV b 0,2700 ha, RV 0,1800 ha - łącznie 0,9500 ha. Nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolnicze.

Działka nr 87 (ŁIV) położona jest w odległości około 200 m od zabudowań wsi, bezpośrednio przy wiejskim boisku. Działka posiada wydłużony kształt, nie ma dostępu do mediów, przylega do rowu melioracyjnego. Dojazd drogami gruntowymi polnymi.

Działki 102/1 (Ł III), 101/1 (Ł III, Ł IV) zlokalizowane są bezpośrednio za zabudową siedliskową dłużnika tj. posesja nr 62 w Kandlewie bez dostępu do mediów. Dojazd do działek jest możliwy polną gruntową drogą biegnącą za zabudowaniami wsi. Działka 102/1 posiada wąski wydłużony kształt, a działka 101/1 kształt dogodny do uprawy.

Działki 101/2 (Ps V, RV) i 102/2 (RV) zlokalizowane są za działkami odpowiednio 101/1 i 102/1 , bez dostępu do mediów. Dojazd do działek drogami gruntowymi polnymi. Działka nr 102/2 posiada wąski wydłużony kształt, a działka nr 101/2 kształt dogodny do uprawy.

Działka nr 277 (RIIIb, RIVa, RIVb) położona jest przy drodze o nawierzchni gruntowej w odległości około 300 m od drogi asfaltowej w pobliżu zabudowań gospodarczych wsi. Działka posiada wąski wydłużony kształt, nie ma dostępu do mediów.

Działka nr 396 położna jest przy drodze gruntowej polnej w odległości ok. 1,3 km od zabudowań wsi wśród pól, bez dostępu do mediów. Od drogi bitumicznej przechodzącej przez wieś na odcinku około 1 km prowadzi do niej droga brukowa w średnim stanie, a następnie droga polna gruntowa. Działka posiada kształt dogodny pod uprawy polowe.

Suma oszacowania wynosi 148 484,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 363,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 848,40 zł.

 

- w sprawie egzekucyjnej KM 2925/12 dnia

 

19 stycznia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika (…), położonej 67-410 Sława, Waryńskiego 77/1, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00012833/7.

Jest to samodzielny lokal mieszkalny, którego zabudowę stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym. Lokal mieszkalny posiada powierzchnię 69,59 m2 i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który to budynek posiada dwie kondygnacje, jedną klatkę schodową i jest całkowicie podpiwniczony. Budynek gospodarczy wzniesiony jest na wspólnym gruncie. Piwnica budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynek gospodarczy wchodzą w skład części wspólnej nieruchomości. Udział lokalu w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości wynosi 301/1000. Właściciel lokalu przy ul. Waryńskiego 77/1 w Sławie w budynku gospodarczym użytkuje pomieszczenie o powierzchni około 12,35 m2, a jedno pomieszczenie w piwnicy posiada wejście wyłącznie z lokalu przy ul. Waryńskiego 77/1. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Teren ogrodzony siatką handlową i płotem stalowym na słupkach oraz murkach osadzonych w gruncie.

Suma oszacowania wynosi 125 291,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 968,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 529,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

- w sprawie egzekucyjnej KM 149/08 dnia

 

19 stycznia 2016 r. o godz. 11:45

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników (własność): (…), położonej: 67-407 Szlichtyngowa, Gola 55, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00017867/9.

Nieruchomość jest zabudowana i obejmuje grunt działki nr ew. 116 o powierzchni 4 200,0 m2. Zabudowę stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczy technicznie złączony z mieszkalnym, oraz budynek stodoły w części wykorzystywany jako chlewnia.

Działka ogrodzona jest płotem z siatki handlowej. Opisywana nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej strefie wsi Gola przy drodze głównej. Uzbrojenie działki stanowią sieć energetyczna i wodociągowa. Kanalizacja zakończona w zbiorniku bezodpływowym. Budynek mieszkalny posiada jedną kondygnację plus poddasze, podpiwniczenie jest częściowe (nieużytkowe). Budynek ten posiada powierzchnię użytkową 266,75 m2, na co składa się parter: 138,48 m2 i poddasze: 128,27 m2. Składa się on z następujących pomieszczeń: pięć pokoi, kuchnia, dwie łazienki, ubikacja, dwa korytarze, wiatrołap oraz dwa pomieszczenia strychowe. Budynek gospodarczy (na przedłużeniu mieszkalnego) posiada jedną kondygnację plus poddasze i nie jest podpiwniczony. Budynek ten posiada powierzchnię użytkową: 87,94 m2 na co składa się parter: 67,65 m2 i poddasze: 20,29 m2.

Budynek gospodarczy (stodoła z chlewem) posiada jedną kondygnację plus poddasze i jest częściowo podpiwniczony. Budynek ten posiada powierzchnię użytkową: 253,65 m2 na co składa się parter: 137,57 m2, poddasze: 100,50 m2 i piwnica: 15,58 m2.

Suma oszacowania wynosi 118 138,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 758,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 813,80 zł.

 

- w sprawach egzekucyjnych KM 863/13, KM 2347/11 dnia

 

19 stycznia 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników: (…), położonej: 67-407 Szlichtyngowa, Gola 43, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00001545/1.

Jest to nieruchomość zabudowana obejmująca działkę nr 3212/35 o powierzchni 582,0 m2. Zabudowę nieruchomości stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej wraz z budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny to stary budynek pochodzący z I połowy XX wieku rozbudowany na parterze i na piętrze - inwestycja budowlana nie została do dnia dzisiejszego ukończona. Posiada dwie kondygnacje (w tym poddasze), jest częściowo podpiwniczony, a jego powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi: 160,68 m2 ( odpowiednio: parter 93,15 m2, poddasze 67,53 m2) oraz dodatkowo powierzchnia pomieszczeń gospodarczych piwnica - 6,52 m2, garaż - 12,50 m2. Składa się z następujących pomieszczeń: piwnica, na parterze - jadalnia, pokój z kominkiem, kuchnia, korytarz, łazienka, WC, pokój oraz garaż; na piętrze (poddaszu) - trzy pokoje, łazienka, korytarz. Budynek gospodarczy posiada dwie kondygnacje (w tym poddasze), nie jest podpiwniczony, a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 42,45 m2. Znajdują się tam trzy pomieszczenia gospodarcze i poddasze. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej przy głównej drodze w otoczeniu lasów i pól, na skraju zabudowań wsi. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Suma oszacowania wynosi 241 396,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 930,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24 139,60 zł.

 

Rękojmia może być złożona również na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie 55 1020 3088 0000 8502 0032 2479.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Komornik

Radomir Radecki

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wschowa, Kandlewo, Sława, Gola
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone