strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Monika Peda
Zabudowana nieruchomość gruntowa obszaru 1 524 m2 zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-22
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa obszaru 1 524 m2 zabudowana
Cena wywoławcza: 839 848,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 365/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW GD1G/00092572/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Monika Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 stycznia 2016 r. godz. 11:00

 

w budynku E Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A w sali nr E1.10A odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej: 80-180 Gdańsk, ul. Warszawska 20, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00092572/4.

Działka gruntu nr 100/11 (obręb 75) obszaru 1 524 m2 zabudowana:

̶          wolnostojącym mieszkalnym budynkiem jednorodzinnym o pow. użytkowej 225,67 m2,

̶          wolnostojącym mieszkalnym budynkiem jednorodzinnym o pow. użytkowej 694,19 m2, znajdującym się w trakcie budowy, na etapie stanu surowego,

̶          wolnostojącym masztem reklamowym z dwoma tablicami o wymiarach 2,5 m x 7,5 m.

 

Suma oszacowania wynosi 1 259 773,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 839 848,66 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 125 977,30 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

BGŻ S.A. 09 2030 0045 1110 0000 0198 6600

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9A akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Warszawska
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone