strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mielcu Andrzej Janusz
Nieruchomość gruntowa – prawo własności, działka 265/3 o pow. 0,1394 ha, zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-13
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa – prawo własności, działka 265/3 o pow. 0,1394 ha, zabudowana
Cena wywoławcza: 184 543,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 869/14
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu mgr Andrzej Janusz zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

13 stycznia 2016 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Mielcu odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Przebendowie w gminie Wadowice Górne, składającej się z działki nr 265/3 o pow. 0,1394 ha

zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 168,00 m2 i budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. zabudowy 150,00 m2,  stanowiącej własność dłużnika: (…), objętej księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mielcu nr TB1M/00051063/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 276 815,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 184 543,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 27 681,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. 12.01.2016 r.

Rękojmię należy wpłacać w kancelarii komornika lub na konto komornika w:

Banku Spółdzielczym w Mielcu nr konta 49 9183 0005 2001 0036 8256 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 10:00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem i przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mielcu akta postępowania egzekucyjnego. Dodatkowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (17) 773 11 25. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (17) 773 11 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Przebendów
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone