strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka
Działki w Zawadkach
(nieruchomości - grunty orne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-20
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Zawadkach
Cena wywoławcza: 567,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1031/12
Opis:
 
 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

20 stycznia 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr V w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr 241 o pow. 0,24 ha oznaczona jako użytki rolne zabudowane oraz działka nr 484/1 o pow. 0,48 ha oznaczona jako grunty orne, położone w Zawadkach, stanowiące całość gospodarczą, zabudowane siedlisko oraz grunt orny, działka nr 261 o pow. 0,28 ha oznaczona jako łąki trwałe położona w Zawadkach, działka nr 432 o pow. 0,12 ha oznaczona jako pastwiska trwałe, lasy i grunty leśne położona w Zawadkach, działka nr 433 o pow. 0,13 ha oznaczona jako pastwiska trwałe, lasy i grunty leśne położone w Zawadkach, działka 168 o pow. 0,05 ha oznaczona jako grunt orny położona w Zawadkach, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00013082/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 420 030,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 280 020,00 zł.

 

Działka nr 241 i 484/1 oszacowana jest na kwotę 410 150,00 zł,

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 273 434,00 zł.

 

Działka nr 261 oszacowana jest na kwotę 5 240,00 zł,

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3 494,00 zł.

 

Działka nr 432 oszacowana jest na kwotę 1 820,00 zł,

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1 214,00 zł.

 

Działka nr 433 oszacowana jest na kwotę 1 970,00 zł,

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1 314,00 zł.

 

Działka nr 168 oszacowana jest na kwotę 850,00 zł,

cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 567,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zawadki
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone