strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Katowice-Wschód Bernadeta Brzóska
Nieruchomość gruntowa zabudowana i lokal mieszkalny w Katowicach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-19
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana i lokal mieszkalny w Katowicach
Cena wywoławcza: 970 342,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1256/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

19 stycznia 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA

 

ułamkowej części nieruchomości oznaczonej jako udział wynoszący 3468/10000 w użytkowaniu wieczystym gruntu i udziału w prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Katowicach przy ul. Szopienickiej 41 (całość poza lokalami o nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13) objętych księgą wieczystą nr KA1K/00044604/6 oraz lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Katowicach przy ul. Szopienickiej 41/8, objętego księgą wieczystą KA1K/00128792/3, przysługujących dłużnikowi: (…) oraz uczestnikowi postępowania, (…), jako nabywcy nieruchomości o nr KA1K/00128792/3 (czynność mocą której uczestnik nabył ww. nieruchomość od dłużnika pozostaje bezskuteczna dla toku niniejszego postępowania egzekucyjnego stosownie do art. 930§1 kpc).

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KA1K/00044604/6 oszacowana jest na kwotę 1 455 513,00 zł wraz z podatkiem VAT wg stawki 23%.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KA1K/00128792/3 oszacowana jest na kwotę 317 656,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwoty:

̶970 342,00 zł z VAT wg. stawki 23% dla nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1K/00044604/6;

̶211 770,67 zł dla nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1K/00128792/3.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania dla każdej z nieruchomości, tj. odpowiednio kwoty 145 551,30 zł oraz 31 765,60 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub na rachunku bankowym komornika

nr 06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach

oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty. Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szopienicka
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone